Name
easy:UnsetOpt_RTSP_Stream_URI -- set RTSP stream URI
Synopsis
easy:UnsetOpt_RTSP_Stream_URI()
Function
See easy:SetOpt_RTSP_Stream_URI for details.

Inputs
none


Show TOC