Name
easy:UnsetOpt_TelnetOptions -- custom telnet options
Synopsis
easy:UnsetOpt_TelnetOptions()
Function
See easy:SetOpt_TelnetOptions for details.

Inputs
none


Show TOC